دانلود فیلم The Sun Is Also a Star 2019

یک زن جوان ناامید که در مورد آینده او در مدرسه پزشکی احساس تردید می‌کند , به خاطر یک زن جوان و بدشانسی است که به عشق